Skelbjerggård

Stenstrupvej 74
4573 Højby
Tlf: 23467314

Skelbjergård ligger godt skjult mellem bakkerne i istidslandskabet omkring Stenstrup.

Skelbjergård har i flere år været først med nye danske kartofler. En af hemmelighederne bag succesen er det højtliggende bakkede terræn.

Skelbjerggård
Stenstrupvej 74
4573 Højby
Tlf: 23 46 73 14